نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.lk new!
Rs3200.00LKR
1 سال
Rs3000.00LKR
1 سال
Rs3200.00LKR
1 سال
.com hot!
Rs1850.00LKR
1 سال
Rs1750.00LKR
1 سال
Rs1850.00LKR
1 سال
.net
Rs2370.00LKR
1 سال
Rs2400.00LKR
1 سال
Rs2380.00LKR
1 سال
.org
Rs2180.00LKR
1 سال
Rs2200.00LKR
1 سال
Rs2200.00LKR
1 سال
.biz
Rs1380.00LKR
1 سال
Rs2800.00LKR
1 سال
Rs2900.00LKR
1 سال
.info
Rs720.00LKR
1 سال
Rs2700.00LKR
1 سال
Rs2800.00LKR
1 سال
.edu.lk
Rs1200.00LKR
1 سال
Rs1200.00LKR
1 سال
Rs1200.00LKR
1 سال
.tk
Rs0.00LKR
1 سال
N/A
N/A
.me
Rs1570.00LKR
1 سال
Rs2700.00LKR
1 سال
Rs2750.00LKR
1 سال
.ac
Rs5600.00LKR
1 سال
Rs5400.00LKR
1 سال
Rs5600.00LKR
1 سال
.academy
Rs2420.00LKR
1 سال
Rs4650.00LKR
1 سال
Rs4650.00LKR
1 سال
.asia
Rs1010.00LKR
1 سال
Rs2400.00LKR
1 سال
Rs2430.00LKR
1 سال
.co
Rs2040.00LKR
1 سال
Rs4400.00LKR
1 سال
Rs4430.00LKR
1 سال
.degree
Rs6730.00LKR
1 سال
Rs6740.00LKR
1 سال
Rs6740.00LKR
1 سال
.education
Rs3150.00LKR
1 سال
Rs3200.00LKR
1 سال
Rs3200.00LKR
1 سال
.feedback
Rs62070.00LKR
1 سال
Rs62100.00LKR
1 سال
Rs62070.00LKR
1 سال
.financial
Rs2420.00LKR
1 سال
Rs7300.00LKR
1 سال
Rs7300.00LKR
1 سال
.guru
Rs700.00LKR
1 سال
Rs4650.00LKR
1 سال
Rs4650.00LKR
1 سال
.in
Rs900.00LKR
1 سال
Rs1040.00LKR
1 سال
Rs1100.00LKR
1 سال
.industries
Rs4700.00LKR
1 سال
Rs4650.00LKR
1 سال
Rs4650.00LKR
1 سال
.institute
Rs1340.00LKR
1 سال
Rs3200.00LKR
1 سال
Rs3200.00LKR
1 سال
.io
Rs6920.00LKR
1 سال
Rs6740.00LKR
1 سال
Rs6930.00LKR
1 سال
.ltd
Rs1550.00LKR
1 سال
Rs3200.00LKR
1 سال
Rs3200.00LKR
1 سال
.de
Rs1280.00LKR
1 سال
Rs2160.00LKR
1 سال
Rs1300.00LKR
1 سال
.online
Rs540.00LKR
1 سال
Rs5250.00LKR
1 سال
Rs3930.00LKR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه